Buurtvereniging    "De Kom" 

                                  Oud-Zevenaar

Welkom

FEESTAVOND

Beste leden,

 

Hierbij delen wij jullie mede dat de jaarvergadering met aansluitend de feestavond op zaterdag 28 maart bij

Thoen & Thans niet doorgaat.

DE KOM

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Nieuw!

AGENDA

- 12 januari 2020 - Nieuwjaarsborrel

- 28 maart 2020 - Feestavond

- 12 april 2020 - Paaseieren zoeken

- mei 2020 -  Fietstocht

- 23 augustus 2020 - Barbecue

- 22 november 2020 - Sinterklaas

- 10 januari 2021 -  Nieuwjaarsborrel

Geschiedenis

Beste leden,


Feestavond:


In verband met de preventieve maatregelen met betrekking tot het coronavirus, hebben wij moeten besluiten om de feestavond op 28 maart aanstaande NIET door te laten gaan.


Hierbij willen wij u ook meedelen dat na ruim 10 jaar Gerdy Hulshof haar taak als penningmeester, met ingang van 1 april a.s., zal neerleggen.


Wij bedanken Gerdy voor haar jarenlange tomeloze inzet en enthousiasme!

 

Daarnaast zijn wij verheugd dat er, met ingang van 1 maart jl., 2 nieuwe bestuursleden tot het bestuur van de Kom zijn toegetreden, namelijk Mariëlle van Zelst en Mariëtte Janssen.


Mariëlle zal de taak van penningmeester en Mariëtte de taak van algemeen bestuurslid gaan vervullen.


Paaseieren zoeken:


Hebben jullie de mooie paaseieren voor de ramen gezien bij sommige huizen in de buurt. Op de tekening stond ook een letter en een cijfer. De kinderen konden tijdens een van de 2 paasdagen op zoek naar de eieren voor de ramen om te kijken welke woord of zin de tekeningen samen vormden:


Vrolijk Pasen !


Zo kon er toch nog een beetje paaseieren gezocht worden.


Foto's van de tekeningen vind je bij   FOTO'S

Over "De Kom"


Buurtvereniging De Kom uit Oud-Zevenaar is opgericht op 21 november 1969. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten en woonplezier binnen de buurt. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: lief- en leed activiteiten, organiseren van evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen.De volgende tekst is LETTERLIJK overgenomen uit twee schriftjes met verslagen en notulen vanaf de oprichting.

 

Buurtvereniging De Kom.

Opgericht 21 Nov. 1969.

Het voorlopige bestuur is samengesteld uit de volgende personen; Engelberts, Tomassen, Aaldering, Nieuwenhuis, Elfrink en Hoksbergen. Aantal leden: 125.

 

De bedoeling van deze vereniging is om een paar keer per jaar bij elkaar te komen voor 'n gezellige avond en verder de belangen van de buurt te bespreken en de moeilijkheden die er zijn of kunnen komen gezamelijk op te lossen.

Op 21 Nov. 1969 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in zaal Wieleman en we kunnen rustig stellen dat deze avond  goed geslaagd is. Er werd besloten na afloop gezamelijk af te rekenen en daar was het merendeel van de aanwezigen mee eens.

LID WORDEN


Wil je lid worden van de buurtvereniging?


Stuur dan een mailtje naar bestuur@bvdekom.com en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

CONTACT


Buurtvereniging "De Kom"

Leemkuylweg  15

6905 AV  Oud-Zevenaar


Mail:  bestuur@bvdekom.com

Website: www.bvdekom.com

BESTUUR


Esther Römer

Mariëlle van Zelst

Mariëtte Janssen

Nancy Kluitman

 

Copyright © 2017 - Buurtvereniging "De Kom"          --- Designed by  --- Wepdiezainer  ---