Buurtvereniging    "De Kom" 

                                  Oud-Zevenaar

Welkom

BARBECUE

Beste leden,


Op zondagmiddag 11 september aanstaande staat de jaarlijkse BBQ,
waar het hele gezin voor is uitgenodigd, weer op het programma!


Lees hieronder verder.....

DE KOM

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Nieuw!

AGENDA

- 28 november 2021 - Sinterklaasfeest

- 16 januari 2022 -  Nieuwjaarsborrel

- 19 maart 2022 - Jaarvergadering

- 19 maart 2022 - Feestavond

- 17 april 2022 - Paaseieren zoeken

- mei 2022 -  Fietstocht

- 11 september 2022 - Barbecue

- 27 november 2022 - Sinterklaasfeest

Geschiedenis

Beste leden,


Op zondagmiddag 11 september aanstaande staat de jaarlijkse BBQ,
waar het hele gezin voor is uitgenodigd, weer op het programma!


Waar: Op het schoolplein van Brede School St. Martinus


Begintijd: Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Om ca 16.00 uur beginnen we met de BBQ.


Kosten: De kosten voor de BBQ bedragen 15 euro per persoon,
als je jonger bent dan 16 jaar is het gratis.
Consumpties bedragen 1,50 euro per consumptie en zijn voor eigen rekening.


Aanmelden: Graag voor 20 augustus aanmelden via bvdekom@gmail.com,
Aangeven met hoeveel personen je komt en bij kinderen de leeftijd
vermelden.


Betaling: Na aanmelding graag betalen op eén van onderstaande manieren:
• Het bedrag (15 euro keer het aantal deelnemers) kan worden
overgemaakt op rekening NL89RABO 0357 5361 85 t.n.v.
Buurtvereniging De Kom o.v.v. je NAAM en ADRES
• Het bedrag (aanpassen in onderstaande tikkie naar het aantal
deelnemers keer 15 euro) kan worden betaald met behulp van een
tikkie via de volgende link
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PKFdcUIQ8avjnmBk7GHvA


Noteer alvast de datum 11 september en meld je z.s.m. aan 😊.


Een fijne zomer gewenst en graag tot de BBQ!


Met vriendelijke groet,


Bestuur Buurtvereniging De Kom
Esther, Nancy, Mariëlle en Mariëtte

Over "De Kom"


Buurtvereniging De Kom uit Oud-Zevenaar is opgericht op 21 november 1969. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten en woonplezier binnen de buurt. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: lief- en leed activiteiten, organiseren van evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen.De volgende tekst is LETTERLIJK overgenomen uit twee schriftjes met verslagen en notulen vanaf de oprichting.

 

Buurtvereniging De Kom.

Opgericht 21 Nov. 1969.

Het voorlopige bestuur is samengesteld uit de volgende personen; Engelberts, Tomassen, Aaldering, Nieuwenhuis, Elfrink en Hoksbergen. Aantal leden: 125.

 

De bedoeling van deze vereniging is om een paar keer per jaar bij elkaar te komen voor 'n gezellige avond en verder de belangen van de buurt te bespreken en de moeilijkheden die er zijn of kunnen komen gezamelijk op te lossen.

Op 21 Nov. 1969 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in zaal Wieleman en we kunnen rustig stellen dat deze avond  goed geslaagd is. Er werd besloten na afloop gezamelijk af te rekenen en daar was het merendeel van de aanwezigen mee eens.